Certyfikaty uczestnictwa

Za udział w projekcie Tandemy językowe możesz otrzymać certyfikat oraz wpis do suplementu do dyplomu ukończenia studiów. Poniżej znajdziesz warunki, które należy spełnić, aby otrzymać certyfikat:

 

 • zrealizowanie w jednym semestrze min. 10 spotkań tandemowych po 45 min

 • realizacja projektu video w tandemie

 

Aby otrzymać certyfikat należy przesłać potwierdzenie realizacji 10 spotkań w postaci print screenów z MS Teams lub Zoom oraz projekt video do końca sesji zimowej lub letniej na adres: enhance.tandems@pw.edu.pl.

 

Orange Hipster Fashion Facebook Cover