Jak zorganizować tandemy

Chcesz, żeby Twoja wymiana językowa była jak najbardziej efektywna? Przeczytaj poniższe wskazówki i sprawdź czy możesz jeszcze lepiej zorganizować swoje spotkania tandemowe.

 

1. Termin spotkań

 

Pod koniec pierwszego spotkania ustal ze swoim partnerem częstotliwość, długość i terminy kolejnych spotkań. Zaplanuj spotkania na kolejne tygodnie i miesiące. Zorganizuj je w MS Teams lub Zoom. Przygotowany terminarz może sprawić, że będziecie się spotykać regularnie, co znacząco wpłynie na Wasz rozwój językowy. Sugerujemy, żeby spotkania trwały co najmniej 45 min i odbywały się raz w tygodniu.

 
Checklist 1
 
 

2. Miejsce spotkań

 

Zorganizuj sobie miejsce spotkań w takim sposób, żeby nikt ani nic Wam w nich nie przeszkadzało. Upewnij się, że masz dobre połączenie z internetem i wystarczającą ciszę, żeby wziąć udział w spotkaniu.

 
Checklist 2
 
 

3. Cele spotkań

 

Sformułuj cele swoich spotkań. Zastanów się jakie umiejętności językowe chciałbyś rozwijać. Może chcesz lepiej opowiadać o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości albo przygotować się do rozmowy o pracę w języku obcym? Zapisz od 3-5 celów. Określ czas, w którym chciałbyś je zrealizować. Porozmawiaj o nich ze swoim partnerem i sprawdzaj na bieżąco czy udało Ci się zrealizować poszczególne założenia.

 
Checklist 3
 
 

4. Tematy spotkań

 

Określ tematy, które chciałbyś przedyskutować ze swoim partnerem. Interesuje cię muzyka, film, a może technologia? Przekaż te informacje swojemu partnerowi, dzięki czemu będzie mógł trafniej wybrać materiały na Wasze spotkania.

 
Checklist 4
 
 

5. Metody nauczania

 

Chcesz poświęcić całe spotkanie na konwersację? A może chciałbyś poćwiczyć gramatykę lub posłuchać krótkiego wywiadu? Powiedz swojemu partnerowi jak lubisz i chcesz się uczyć.

 
Checklist 5
 
 

6. Poprawa błędów

 

Chcesz, żeby Twój partner poprawiał wszystkie Twoje błędy, a może skupił się tylko na tych najczęściej popełnianych? Powiedz swojemu partnerowi jak powinien poprawić Twoją wypowiedź. Polecamy zapisywać popełniane błędy, tak aby po zrealizowanym zadaniu móc je krótko omówić. Poprawianie błędów w trakcie mówienia może znacznie utrudnić komunikację i wybić Twojego partnera z toku wypowiedzi.

 
Checklist 6